Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Periyodik Kontrolleri

Otomatik yangın algılama sistemlerisağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve binaların yangından korunması yönetmeliğinde yer alan hususlar doğrultusunda kurulmakta ve periyodik bakımları yapılmaktadır. Periyodik bakımlar yangın algılama sisteminin sorunsuz bir şeklide işlemesinin temini adına yapılmaktadır. Yangın algılama sistemine ait olan cihazların tamamı veya bir bölümünün ihtiyaç olduğu dönemlerde veya periyodik bir zaman çizelgesine bağlı kalınmak suretiyle bakım yapılmaktadır. Önceden belirlenmiş süreler içerisinde yapılan periyodik bakımlar gözlem, inceleme ve fiziksel müdahale yöntemleriyle yapılarak, sistemin çalışmasına engel teşkil edebilecek sorunların ortadan kaldırılması amaçlanır.

Otomatik yangın algılama sistemleri tasarımlarında kullanılan cihazların kendi iç yapıları gereği bakıma gereksinim duyması, sistemin süreklilik arz eden bir şekilde bakım ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde kullanılan duyarlı cihazlar zaman içerisinde çevresel ve iklimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple yangın algılama sistemleri kirlenme, toz, nem gibi performansı etkileyen unsurların vereceği zararlara karşı tedbir amaçlı olarak bakıma alınmaktadır.

Yapılan bakımlar ve kontroller, belirli periyodik zamanlamalara bağlı kalınmak suretiyle test ve onarım şeklinde yapılmaktadır. Sistemin işleyişi, performansı incelenmekte, gerekli bakım çalışmalarıyla cihazların kullanım özelliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi sağlanmaktadır.

Bakım ve kontrol çalışmaları aynı zamanda BYKHY (► Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) yer alan TS CEN/54-14 (Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri bölüm 14) yer alan hükümler uyarınca zorunlu kılınan bir işlemdir.

Otomatik yangın algılama sistemleri periyodik olarak bakım ve onarıma tabi tutuldukları takdirde yüksek performanslarını koruyarak olası yangınlarla ilgili uyarma görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmektedir. Düzenli ve sistematik bir şekilde yapılan periyodik bakımlar arıza ihtimalini ortadan kaldırırken, cihazların kullanım ömürlerini de bir hayli uzatmaktadır. Periyodik bakımlardan elde edilmek istenen sonuç, cihazlarda oluşabilecek arızaların önceden tespiti ve bu sayede olası yangınların vereceği zararlardan minimum zararla kurtulmaktır.

Yapılan periyodik bakımlarda değişiklik gerektiren parçalar veya cihazlar yenilenir, mimari yapıda oluşan muhtemel değişikliklere uyarlamalar yapılarak yapıya uygunlukları test edilir.

 

dini sohbetler sohbet elektronik sigara islami sohbetler islami sohbet muzik indir islami sohbet