Endüstriyel Rafların ve Kapıların Periyodik Kontrolleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolünün TS EN 15635 standardı kapsamında yılda en az bir defa yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlardır. Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların önceden tespit edilmesini ve öngörülemeyen raf kazalarının yaratabileceği can ve mal kayıplarının önlenebilmesini sağlamaktadır.

TS EN 15635 standardına göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel raf kazalarının oluşma nedenleri;
 • Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları,
 • Endüstriyel raf elemanlarında (ayak, travers, emniyet pimi gibi) oluşan deformasyonlar,
 • Endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklemelerin yapılması,
 • Yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi,
 • İstifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu eğitimli bir personel olmaması,
 • Bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve periyodda yapılmaması
 • İstifleme makinalarının çarpması şeklinde gerçekleşebilmektedir
TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrollerinde;
 • İşletme İhtiyaçları
 • Kullanıcıyla İlgili Önemli Veriler
 • Montaj ve Kurulum
 • Raf Konfigürasyonundaki Değişiklikler
 • Raf Kullanımı
 • Raf Güvenliği ve Hasar Değerlendirmesi
 • Güvenlik Değerlendirmesi
 • Gerektiren Değişiklikler kontrol edilmektedir.
HEMEN ARA
×