Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlama riski bulunan işletmelerde;

  • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
  • Yapılan işlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

amacıyla 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanması gereken zorunlu bir doküman olup, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince sorgulanmaktadır. Eksikliği durumunda da cezai işlem uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen önlemleri almak için tesislerde aşağıdaki riskler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

  • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
  • Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
  • İş yerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimi,
  • Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

Bu değerlendirmeler sonucunda tesis içerisinde bulunan patlama riskli alanların belirlenerek ZONE haritalarının çıkartılması ve bu alanlarda alınması gereken önlemlerin Patlamadan Korunma Dokümanında yer alması gerekmektedir.
Marmara Test olarak uzman kadrolarımız tarafından Patlamadan Korunma Dokümanlarınız hazırlanmaktadır.

HEMEN ARA
×